Leken

Gerdi Verbeet - 5 November

Over Gerdi Verbeet

Gerdi Verbeet werd geboren op 18 april 1951 in Amsterdam. Ze is getrouwd met oud-politicus en partijgenoot Wim Meijer. Haar ouders waren beiden werkzaam in het onderwijs. Ze doorliep het gymnasium in Amsterdam, studeerde sociale geografie maar rondde deze studie niet af. Zij slaagde later voor de middelbare opleiding (MO)-A Nederlandse Taal- en Letterkunde. Gerdi Verbeet was werkzaam als docent en later binnen het leerlingwezen. Van 1994 tot 2001 was zij politiek adviseur van achtereenvolgens staatssecretaris Tineke Netelenbos (OCW) en PvdA-fractievoorzitter Ad Melkert.

Gerdi kwam op 11 december 2001 in de Tweede Kamer. Na het slechte resultaat van de PvdA bij de Tweede Kamerverkiezingen 2002 verdween zij uit het parlement, maar op 26 juli 2002 keerde zij terug, als opvolgster voor de teruggetreden Eveline Herfkens. Bij de Tweede Kamerverkiezingen 2003 en 2006 werd zij herkozen. In de Tweede Kamer hield Verbeet zich vooral bezig met sport, ouderenbeleid en de AOW. Zij was ondervoorzitter van de vaste Kamercommissie voor Justitie en van de themacommissie ouderenbeleid.

Kamervoorzitterschap

Op 6 december 2006 werd Gerdi Verbeet gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Ze was de tweede vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer na Jeltje van Nieuwenhoven. Zij is na haar voorganger Frans Weisglas de tweede voorzitter die na open en vrije verkiezingen gekozen is. Na de Tweede Kamerverkiezingen 2010 werd zij herkozen als voorzitter. Op 2 mei 2012 maakte Gerdi bekend dat zij zich bij de Tweede Kamerverkiezingen van 2012 niet opnieuw verkiesbaar zal stellen. Bij haar afscheid als voorzitter en lid van de Tweede Kamer, op 20 september 2012, werd zij benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Na haar kamervoorzitterschap pakte ze tal van nieuwe (bestuurs)functies op, zoals het voorzitterschap van de Raden van Toezicht van de Patiëntenfederatie Nederland en het Rathenau Instituut. Daarnaast is zij voorzitter van de Raad van Toezicht van Novamedia. Gerdi is voorzitter van het Nationaal Comité 4 en 5 mei en lid van de Raden van Commissarissen van o.a. Siemens en de Andus Groep. Ze is secretaris van de Nederlandse Bachvereniging.

Gerdi wordt regelmatig gevraagd als dagvoorzitter en spreker.

Publicaties

In 2012 publiceerde Gerdi het boek ‘Vertrouwen is goed, maar begrijpen is beter’ over de vitaliteit van onze parlementaire democratie.

In 2014 publiceerde ze samen met Alexander Rinnooy Kan het boek ‘Voorzitter! ‘de kunst van voorzitten zonder hamer’.

Daarnaast publiceerde zij diverse lezingen en artikelen.


Foto Gerdi Verbeet: fotografe ‘Margret Tielemans’

Arjan Vliegenthart - 12 November

Over Arjan Vliegenthart

Arjan Vliegenthart is wethouder voor de portefeuilles Werk, Inkomen en Participatie en Stadsdeel Nieuw West. Hij was sinds 2007 lid van de Eerste Kamer voor de SP en woordvoerder Buitenlandse Zaken, Defensie, Ontwikkelingssamenwerking en Binnenlandse Zaken. Vliegenthart was tevens lid van het landelijk partijbestuur en directeur van het Wetenschappelijk Bureau van de SP. Bij het bureau deed hij met name onderzoek naar de sociaal-economische hervormingsagenda en internationale ontwikkelingen.

Als docent was de predikantszoon werkzaam aan de Universiteit van Amsterdam en de Rijksuniversiteit Groningen. In 2009 promoveerde hij aan de Vrije Universiteit op een onderzoek met als titel "Transnational Forces and Corporate Governance Regulation in Postsocialist Europe". Vliegenthart was columnist bij de Staatscourant (tegenwoordig SC) en schreef vooral over Europese integratie, nationale wet- en regelgeving en het parlementair stelsel. Hij schreef verder twee boeken over zijn werk voor de Eerste Kamer en over de Europese crisis. Arjan Vliegenthart woont met zijn vrouw en drie kinderen in Bos en Lommer. Hij is meelevend lid van de Nassaukerkgemeente.

CV

Persoonlijke gegevens

Geboren op 10 december 1978 in Heerhugowaard

Opleiding

 • Politicologie, Vrije Universiteit Amsterdam (gepromoveerd)
 • Geschiedenis, Vrije Universiteit Amsterdam (niet afgemaakt)

Loopbaan

 • 2012 – 2014: docent politicologie Universiteit van Amsterdam
 • 2011 – 2011: docent internationale betrekkingen Rijkuniversiteit Groningen
 • 2010 – 2010: programmaleider Kenniscentrum Nicis Institute
 • 2006 – 2007: hoofdredacteur Spanning, Wetenschappelijk Bureau SP

Politiek

 • 2014 - heden: wethouder Werk, Inkomen en Participatie en Stadsdeel Nieuw West in Amsterdam
 • 2012 – heden: lid landelijk partijbestuur SP
 • 2010 – 2014: directeur Wetenschappelijk Bureau SP
 • 2007 – 2014: lid Eerste Kamerfractie SP
 • 2006 – 2010: lid afdelingsbestuur Amsterdam SP

Nevenactiviteiten

 • 2006 - 2014: columnist ‘SC’ (voorheen ‘Staatscourant’)
 • 2005 - 2014: voorzitter politieke werkgroep Kerk & Vrede

Stijn Fens - 19 November

Als ‘ongeneeslijk katholiek’ en Vaticaankenner legt columnist en journalist Stijn Fens (1966) aan de lezers van Trouw de Rooms-Katholieke praktijk uit. Zijn vader was de bekende literatuurcriticus Kees Fens.


Over Stijn Fens

In oktober 1978 bezocht Stijn Fens voor het eerst Rome en wil er sindsdien nooit meer weg. Hij maakte als toerist het conclaaf mee waarin Johannes Paulus II tot paus gekozen werd. Een fascinatie voor het Vaticaan en haar bewoners was geboren.

Stijn Fens studeerde Europese Studies aan de Universiteit van Amsterdam, met als hoofdvak Italiaans. In 1990 trad hij in dienst van de KRO, waar ik al snel verslaggever werd bij RKK Kruispunt. Later werd hij eindredacteur van programma's als Tussen Hemel en Aarde en Soeterbeeck. In 2005 deed hij in Rome verslag van de dood van Johannes Paulus II en van het daarop volgende conclaaf. Hij deed vaak commentaar bij plechtigheden uit Rome en ging met de paus op reis. Sinds 2010 werkt hij voor KRO Brandpunt.

Begin 2008 maakte hij samen met Bart Ruijs een serie over het dagelijks leven in het Vaticaan onder de titel Kijk het Vaticaan. Deze serie kreeg in 2009 een vervolg. In 2010 verscheen zijn boek Vaticanië. De geheimen van de paus (ISBN 9789025367695), inmiddels toe aan de vijfde druk.

Op 25 januari 2012 ging vaticaankenner.nl de lucht in. Een site met nieuws, blogs, filmjes en nog meer over de paus en zijn entourage. Onlangs is de naam veranderd in www.stijnfens.nl. Waarom? Omdat ik er zin in had!

Eind april 2013 verscheen 'De Nieuwe Paus', het eerste Nederlandstalige boek over paus Franciscus (derde druk).


Eind oktober 2015 was hij een van de vier journalisten die het eerste Nederlandse interview met paus Franciscus maakte.

Op dit moment werkt hij aan een boek over zijn katholieke wortels dat in 2019 moet verschijnen.