Wat gebeurt er in godsnaam in een kerkdienst?

Voor iemand die er niet mee is grootgebracht kan een kerkdienst aandoen als een allegaartje van gebeden, liedjes, teksten en handelingen waarvan de betekenis je ontgaat. Soms moet je gaan staan, dan weer zitten, je ogen dichtdoen, meezingen en dan blijkt ineens dat je een rol hebt in een vreemde dialoog (zie Votum). Waar ben je nou eigenlijk mee bezig? Even een paar zaken op een rijtje:

Oude en Nieuwe Testament
Een kerkdienst is gebaseerd op bijeenkomsten van gelovigen in het jodendom. Ook daar wordt samen gebeden, gezongen en heilige schriften gelezen. Het christendom komt voort uit het jodendom en de eerste ‘kerkdiensten’ waren dan ook bijeenkomsten van mensen die kwamen luisteren naar de jood Jezus, die uitleg gaf bij joodse geschriften.

Christenen lezen tegenwoordig in hun bijeenkomsten naast de joodse geschriften (die ze Oude Testament noemen) ook uit hun eigen bundel geschriften (inderdaad, het Nieuwe Testament). Dit deel van de Bijbel bevat vier keer het leven van Jezus (de Evangeliën) en een stapeltje brieven.

Protestantse kerkdienst
Door de eeuwen heen hebben kerkdiensten uiteenlopende vormen gekend, en tussen de vele stromingen zijn er dan ook grote verschillen merkbaar. Om het allemaal iets makkelijker te maken krijg je bij de kerkdienst een boekje, meestal in elkaar gevouwen a4tjes, met daarin de liturgie. Liturgie is ‘het geheel van voorgeschreven handelingen voor een religieuze ceremonie’. Een protestantse kerkdienst in Nederland ziet er dan ongeveer zo uit.

Preek van de Leek Amsterdam